– Kommer vi i styringsposisjon etter valget, vil vi stanse iverksettelsen av dette pålegget, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV fra Troms, nestleder i partiet og i næringskomiteen på Stortinget.

Dette konkrete løftet fra Fylkesnes betinger regjeringsskifte og et rød-grønt samarbeid etter valget i høst. Fylkesnes får kort tid på seg for å vise at han holder ord. Allerede fra årsskiftet skal de første 750 fiskebåtene etter dagens plan ha rapporteringsutstyr på plass om bord.

Lar seg ikke stoppe

Utspillet kommer etter at Fylkesnes har vært på valgkampturné sammen med SV-kollega fra Troms, og leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, om bord på sistnevntes fiskebåt.