– Kommer vi i styringsposisjon etter valget, vil vi stanse iverksettelsen av dette pålegget, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV fra Troms,