Nå ønsker direktoratet å møte «Norveig»-rederne. – Vi mener at direktoratet har tatt den omtalte saken på største alvor og håndtert den slik den bør følges opp. Men det er viktig å