Sett bort fra at fabrikken mangler, er båten ellers ferdig.

Nybygget var estimert levert i august i fjor, men ble sendt av gårde fra verftshallen først 23. januar i år.

Det er Båt og Motorservice i Rørvik som har bygget 15-metringen til Hawi AS og daglig leder Remi Hatland. At alt av bygging foregår lokalt henger sammen med at Nils Williksen AS, som eier 49 prosent av aksjene i «Ragnhild Hatland», også er medeier i Båt og Motorservice.

Forsinkelsene skyldes ifølge båtbygger Tor Erik Lysø etterdønninger av koronapandemi, krig og kollisjon i Suezkanalen.