IntraFish har laget en oversikt over brønnbåter som nå er under bygging eller bestilt. Sølvtrans er rederiet med desidert flest brønnbåter i bestilling. Hele ni båter er