Havarikommisjonens rapport etter «Peik»-forliset i januar 2022 avslørte at flere feil ved båten ikke var avdekket av det godkjente foretaket som hadde gjennomgått båten. Ingen av feilene var alene årsak til at det denne gangen gikk tragisk galt, men de kan ha bidratt til utfallet, mente Havarikommisjonen i sin rapport.

Avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen. Foto: Einar Lindbæk

«Man må kunne stole på kontrollsystemene» var den klare tilbakemeldingen fra både Norges Fiskarlag og andre av fiskerorganisasjonene etter at rapportens innhold ble kjent.