I 2015 investerte rederiet Øra fra Karlsøy verdens første elektriske fiskefartøy med seriehybrid framdrift beregnet for garnfiske - «Karoline».

Etter åtte års drift med båten, tar de nå et skritt videre og får bygget en ny elektrisk båt rigget for snurrevadfiske – båten får navnet Karoline 2.

Båten skal som sist, bygges av Selfa Arctic på Rødskjær, opplyser Selfa i en pressemelding onsdag. Helt lik forrige «Karoline» blir den ikke, selv om båtmodellen er den samme – en Selfa Max.

Sjarkfisker og reder Bent Gabrielsen satser igjen på elektrisk. Foto: Jon Eirik Olsen

Klargjøres for hydrogen

Bredde og lengde på fartøyet blir av en annen karakter: Skroget blir forlenget med to meter, og bredden økes med 50 centimeter. Og den skal klargjøres for hydrogen.

Fartøyet er et resultat av utviklingsarbeid som har foregått i Zerokyst – konsortiet. I pressemeldingen opplyses det at Zerokystprosjektet skal klargjøre for montering av brenselscelle og hydrogentank på «Karoline 2».

«Teknologiavklaring på utstyr, regelutvikling og bestemmelser, godkjenning av utstyr går parallelt med bygging av fartøyet, heter det i meldingen.

Karoline 2
 • Lengde: 12,99 meter
 • Bredde: 4,80 meter
 • Framdriftsmotor: 200 kilowatt
 • Alle strukturdeler blir bygget i vakuumstøpt sandwich.
 • Båten får Selfa-Kontroll Ballastsysten, og Selfa Dørkvarmeanlegg.
 • Lasterommene blir spesialbygget for bulkføring og snurrevadfiske.

Framdriftsmotoren på 200 kW driver et propellanlegg med dyse, som øker trekkraften under tauing vesentlig. Snurrevadrigging lade batteriene under setting. Snurrevadvinsjene er drevet elektrisk, og er på 5 tonn.

Ifølge Selfa gir oppsettet også vesentlig lading til batteriene når snurrevadnota settes i sjøen.

I tillegg til torsk, skal båten også fiske rødspette, hyse og sei.

«Særlig sei er et svært krevende fiske med bruk av snurrevad – her har rederiet store forventninger til den nye teknologien», skriver Selfa i meldingen.

Båten vil også enkelt kunne rigges om til notdrift.

Selfa opplyser at kontrakten med rederiet Øra AS er den største kontrakten båtprodusenten noen gang har inngått. Det innleder, ifølge Selfa, en ny tid med økt produksjon av nybygg på Rødskjær.

«Karoline» som ble overlevert til Bent Gabrielsen, her inne for vårpuss. Foto: Jon Eirik Olsen
Finansiering av prosjektet
 • Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet/Grønn Plattform
 • Enova som støtter installasjon av batteripakken
 • Zerokystprosjektet finansierer utviklingsarbeidet for å få til hydrogen om bord
 • Innovasjon Norge Arktis støtter utviklingsarbeidet med elektrisk snurrevaddrift om bord
 • Innovasjon Norge også har bidratt med lånefinansiering til prosjektet