– Etter planen skal kvote i lukket gruppe være anskaffet i