– Det var imponerende å være vitne til den redaksjonsaksjonen som ble satt inn da uhellet