Rederiet Hargun Havfiske skal bygge ny båt. I en pressemelding opplyser Karstensens Skibsværft at de skal bygge en ny kombinert snurper/tråler på 83 meter til rederiet. Båten skal leveres i mars 2025.

Rederiet ble etablert av Jonn og Rolf Garvik i 1955. I dag eies rederiet av Jonny Garvik, Gunveig Seim og Rune Garvik. Etterfølgende generasjon er også aktive om bord, Torgeir Seim og Jonn Garvik har begge lang fartstid i rederiet og er skippere om bord.

Nye «Hargun»
  • Lengde: 83,00 m
  • Bredde: 16,20 m
  • Dybde: 8,65 m
  • Gir-propellanlegg: Brunvoll Volda
  • Hjelpemaskineri: Scania, 2 x 600 kW
  • Sidepropeller: 2 x Brunvoll
  • 1400 kilowatt vinsj: Karmøy Winch
Kilde: Karstensens Skibsværft

Rigges for trål- og notfiske

Dagens «Hargun» ble bygget av Eidsvik Skipsbyggeri og overlevert i 1999.

Rederiet driver både trålfiske etter hovedsakelig kolmule, og eller driver rederiet notfiske etter sild og makrell. Nybåten skal også rigges for disse fiskeriene.

Båten får to hovedmotorer, hver på 3600 kilowatt. Den største delen av driftstiden vil båten bli drevet av en motor. Som en del av fremdriftssystemet, er propellanlegget optimalisert for driftsmønsteret. Størstedelen (80 prosent cirka) av tiden er friseilas, med en stor, enkeltpropell med diameter på 4,5 meter.

Nye «Hargun» skal bygges i Skagen. Dagens «Hargun» ble bygget i 1999. Foto: Karstensens Skibsværft