Frem til nå har rederiet eid og drevet snurrevadbåtene «Kim Roger» på 27 meter og