– Når fisk leveres ved et godkjent fiskemottak fylles det ut en seddel. Denne seddelen går deretter rutinemessig