O. Marhaug Slip og Mek. verksted AS vil erstatte dagens kontorbygg med en ny slipphall, melder Lofotposten. Selskapet ønsker også å bygge en pir langsmed dagens pir.

Det legges opp til at den nye hallen vil bli fem meter høyere enn dagens hall, ifølge Lofotposten.

Selv om høyden da overskrider dagens regulering, mener selskapet at tiltaket ikke vil falle inn under en konsekvensutredning.

O. Marhaug Slip og Mek. verksted har bedt om et oppstartsmøte med kommunen for å sette i gang en prosess med å regulere og omregulere den aktuelle eiendommen.