– Dette er en utrolig viktig milepæl for oss. Siden oppstarten i 2017 har vi utviklet mye teknologi. Undervannsfarkostene er på plass. Nå kan vi gå over i neste fase og starte bygging og testing av de ubemannede fartøyene våre, sier administrerende direktør Felipe Lima i Usea til Kystens Næringsliv.

Direktoratet: Pilotprosjekt

Usea har stått for teknologi og alt rundt den «ubemannede» delen av prosjektet. Salt Ship Design har bidratt med design, konstruksjon og det skipstekniske. Samarbeidet mellom Usea og Salt har vært tett.