Onsdag klargjøres fartøyet for slep av skroget til Hvide Sande i Danmark, der båten skal utrustes.

«Planlagt levering til skolen er sommeren 2023. Vi gleder oss!», skriver skolen på sin nettside.

105 millioner kroner

Fartøyet som skal erstatte det gamle opplæringsfartøyet «Skulebas», er 38 meter lang - 3,5 meter lenger enn dagens fartøy. Båten har en bredde på 10,5 meter.

Byggekontrakten har en ramme på 105 millioner kroner.

Båten er utrustet med hybriddrift via en diesel-elektrisk aggregatløysing med batteripakke på 1000 kw for framdrift, råstofflagring er basert på lagring i 1000 liters kar i kjølerom med tilsvarende løsning for restråstoffet.

Nye redskaper

Sammenlignet med konseptet på gamle «Skulebas», er driftsgrunnlaget utvidet med utstyr for snurrevad og trål i tillegg til line og garn, med fartsområde Bankfiske 1 og Liten Kystfart. Messa blir utrustet slik at den og kan brukast som undervisingsrom for 15 elever.

Opplæringsfartøyet brukes blant annet i et pigghåtokt som ble gjennomført for første gang i fjor. Elevene fra VG2 bidrar da til havforskningen sammen med forskere fra Havforskningsinstituttet.

Skolebåten «Skulebas» blir erstattet med et helt nytt fartøy som nå skal utrustes i Hvide Sande. Foto: Frode Adolfsen