Ringnotrederiet fra Bekkjarvik hadde et norsk verft på vekta i planleggingen av nybygget, men landet som svært mange andre på den danske serieprodusenten av snurpere/trålere i pelagisk sektor.

– Det er alltid noe å hente på teknologi og utvikling. Det er flere små fremskritt på alt knyttet til fremdrift, skroglinjer optimalisert for effektiv og besparende fremdrift, kombinert med størrelse og lastekapasitet, som gjorde at vi valgte det danske verftet, sier Eliassen.

Tradisjonell fremdriftsløsning

Han sier at det har vært en grundig gjennomgang av ulike fremdriftsløsninger som LNG, batteri og hydrogen, men at man landet på det tradisjonelle med dieselelektrisk fremdrift.