– Dette er ikke en situasjon vi er komfortabel med. Vi føler virkelig med rederiet som fortsatt ikke kan ta i bruk en båt som skulle vært ferdig for flere måneder siden, sier driftsleder Marius Sjøvoll ved Grovfjord Båtbyggeri i Sør-Troms.

– Og vi skulle gjerne vært i gang med fisket. Torskekvoten på vel 50 tonn, inkludert refordeling, tror jeg ikke vi greier å fiske i år. Håpet nå er at vi får båten tidsnok til å kunne være med i andre periode i blåkveitefisket, sier reder Kjell Anders Olsen.