Mandag formiddag var 10,99-meteringen i ferd med å passere Tjernholmfjorden i Nordland. Dette blir en av to nye fiskebåter til Båtsfjord på slutten av året. «Julie Pauline» er i ferd med å ferdigstilles i Tyrkia, også den for Båtsfjord.

Tak over arbeidsdekket gir gode betingelser i arbeidet for fiskerne på «Myreng Fisk 2» Foto: GOT Skogsøy

«Myreng Fisk 2» er bygg nummer 122 fra GOT Skogsøy, som er blitt den ledende leverandør av mindre kystfiskebåter i Norge.

Rune Myreng har utrustet sin båt for fiske med stampline som fortsatt er det mest brukte lineredskapet i den tallrike kystflåten i Båtsfjord.