Torsdag var «Våje» klar for reisen fra Selfas avdeling Rødskjær hvor båten er bygget. For Johnsen blir «Våje» den første båten som kan veksle mellom diesel- og batteridrift. Men den er femte i rekken av Selfa-båter for rederen.

Turen fra Rødskjær til Myre gikk bare godt, ifølge Johnsen. Alt fungerte som det skal.

– Jeg gikk bare på diesel. Man må lære å gå før man begynner å sykle.

Båten, en Selfa Max, er rigget for garn- og linefiske, og er 10,99 meter lang og 4,3 meter bred.