– Med dagens kvotepriser må man sikre seg et best mulig driftsgrunnlag når det skal kjøpes ny båt. I dette tilfellet blir det ordinært torskefiske