Både «Liafjord» og «Libas» ble bygget på Cemre skipsverft i Tyrkia.

– Vi kjente til verftet. Det handler om å ha god oppfølging og folk på plass som følger nybygget. Vi har hatt innleide inspektører og egne folk på rullerende basis, sier Haldorsen.

«Liafjord», Liegruppens nye tråler, er bygget i Tyrkia. Foto: Rederiet

Årets fangstinntekter på rederiets tre båter endte på 265 millioner kroner. Det er på samme nivå som fjoråret, til tross for lavere kvoter.

– Vi er fornøyd med året totalt sett til tross for en svak tobissesong og krevende avslutning på makellfisket.