Fartøyet på 35 meter får topp moderne utstyr for forskning langs kysten av Nord-Norge. Det blir rigget med laboratorium, CT-hangar, akustikksenter og operasjonsrom.

Prodekan Ketil Eiane ved Nord universitet, sier i en pressemelding at dette innleder en helt ny epoke for marin forskning ved universitet.

Forskningsfartøyet «Nord»
  • Fartøyets lengde: 35 meter
  • Fartøyets bredde: 10 meter
  • Dypgang: 3,5 meter Fart: cirka 10 knop
  • Tonnasje: cirka 500 bruttotonn

– Vi får tilgang til mye tyngre og mer moderne utstyr når våre forskere og studenter er ute på tokt for å gjøre observasjoner og samle inn materiale som alger, planter og dyr fra havet som skal anvendes i forskningen vår. Med det nye fartøyet kan vi eksempelvis også bruke trål i innsamlingen av forskningsmaterialet, sier Eiane.

Fartøyet skal drive datainnsamling, prøvetaking, utsetting og opptak av bøyer og rigger. Det vil også bli tilrettelagt for undervisning om bord. Det nye fartøyet kan operere langs hele kysten av Nord-Norge.

Prodekan, Ketil Eiane. Foto: Bent-Are Jensen

110 millioner kroner

Det nye forskningsfartøyet til 110 millioner kroner får hjemmehavn Tromsø og skal benyttes av Havforskningsinstituttet og Nord universitet.

Eiane ser anskaffelsen av det nye forskningsfartøyet i nær sammenheng med realiseringen av Blått bygg, et hypermoderne forsknings- og undervisningsbygg.

– Blått Bygg med rundt hundre laboratorier og spesialrom vil virkelig få ut sitt potensial gjennom de mulighetene det nye forskningsfartøyet gir oss, sier prodekanen.

Det nye kystgående forskningsfartøyet til Nord universitet skal heve kvaliteten på forskningen og kystsonerådgivingen. Foto: LMG Marine (illustrasjon)