Dette går frem av ferske eksporttall for august fra Norges sjømatråd, som er satt opp mot hvor mye den norske landindustrien har betalt for makrellen i