Mens Hanssen var satt ut av spill med sykdommen, organiserte og gjennomførte mannskapet på «Straumberg»