For sjarkflåten er det godkjente foretak, selskaper langs kysten med maritim kompetanse, som foretar sikkerhetskontrollen på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Dette er private aktører som har fått en offisiell godkjenning fra direktoratet og som må oppfylle gitte krav til kompetanse. De må også ha et sertifisert kvalitetsstyringssystem. Direktoratet fører jevnlig tilsyn med disse selskapene, og sikrer seg at kontrollarbeidet holder det faglige nivået som kreves.

Kvalifisert kontroll

– Vi har lagt lista høyt for de godkjente foretakene, og vi stilte fra 1.