– Fartøyet blir verdens første kombinerte snurrevad- og bløggebåt, melder Larsnes Mek. Verksted i en pressemelding tirsdag.

Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag på hvitfisk, men også som bløggebåt for havbruksnæringen. Båten blir 51,23 meter lang og 12,10 meter bred.

Rederiet, som eies av Michael Lockert og industribedriften Myre Maritime, drifter i dag «Kystfisk», som er fullstrukturert på torsk og rigget for snurrevad.

Bløggelinje for laks

Det nye fartøyet er arrangert som ferskfiskfartøy med RSW-kjøling og ferskfisk-fabrikk, i tillegg er båten utrustet med automatisk bløggelinje for laks og ørret til bruk for havbruksnæringen.

I meldingen opplyses det at båten rigges med propell med dyse, to steps gir, variabel turtallsgenerator, «take me home»-løsning og batteripakke med ca 1,5 Mwh.

Larsnes Mek. Verksted opplyser at Seacon AS har designet flere fartøy av denne type, men at dette fartøyet er videreutviklet med bruksområde som bløggebåt også.

– Fartøyet er første nybyggingsprosjektet Larsnes Mek Verksted AS og Seacon AS skal ha sammen, selv om vi tidligere har hatt noen mindre ombygginger på Seacon sitt design. Vi er svært fornøyde med å lande byggingen av enda et nytt fartøy til norske redere hos et norsk verft, heter det i pressemeldingen.

Michael Lockert og Vårin Lassesen i Myre Kystdrift bygger den første båten i verden som skal kombinere snurrevadfiske og bløgging av laks. Foto: Silje Helene Nilsen

Fra seks til 18 arbeidsplasser

Myre-rederiet opplyser at de vurderte flere verft, men landet på Larsnes som samarbeidspartner.

– Verftet har lang erfaring med bygging av ulike fartøy og besitter en kompetanse som er komplementær i forhold til bygging av et kombinasjonsfartøy for fiskeri og havbruk. Prosessen har vært interessant og lærerik, og rederiet er veldig trygg på at valg av verft sikrer de krav rederiet stiller til kvalitet, fremdrift og bærekraft, sier reder Michael Lockert i en pressemelding.

Totalt sett vil Myre Kystdrift AS øke bemanning fra seks til 18 helårige arbeidsplasser med nye «Kystfisk». Lockert sier at en kombinasjonsdrift mellom fiskeri og havbruk vil utnytte kapasiteten og legge til rette for kompetanseoverføring mellom de to næringene.

– Bruk av eksisterende teknologi fra havbruksnæringen, som automatisk bløggelinje, kan på sikt sikre korrekt ressursavregning og kvalitetssikre forvaltning av norsk fiskerinæring. Automatisk bløggelinje i fiskeri vil også redusere arbeidsbelastningen på mannskap og dermed legge til rette for at flere kan være arbeidsaktive lengre. Vi håper også at dette skal være en arbeidsplass som er interessant for yngre arbeidstakere og dermed sikre rekruttering til norsk sjømatnæring, sier rederen.

Larsnes Mek. Verksted opplyser at de med denne kontrakten har en total ordrereserve på ca. 1,1 milliard norske kroner, og er sikret full sysselsetting ut 2024.

Ny båt til Myre Kystdrift AS
  • Verft: Larsnes Mek. Verksted AS
  • Design: Seacon SC-51
  • Lengde: 51,23 m
  • Bredde: 12,10 m
  • Type: Snurrevad / Bløggebåt
Kilde: Larsnes Mek. Verksted