– Vi selger «Brusøyskjær» med kvoter for å konsolidere oss økonomisk i rederiet, sier reder Eirik Ulsund i rederiet, som har ringnotbåten «Trønderbas» som sin bærebjelke med store overskudd årlig.

– Den nye «Trønderbas» vi har under bygging var fullfinansiert før vi nylig bestemt oss for å legge «Brusøyskjær» ut for salg, sier Ulsund.

Fra venstre: Nils André Williksen, Eirik Ulsund, Paul Ingvar Dekkerhus og Kristine Fagerland. Foto: Pressefoto

Utfordringer med «Brusøyskjær»

«Brusøyskjær» på 45 meter ble kjøpt i 2019 for å erstatte kystnotbåten «Trønderkari», men har ifølge rederen hatt utfordringer som gjorde at det ble gjennomført en ombygging i år. Denne ombyggingen ved Karstensens Skibsværft ble forsinket slik at båten ikke kom seg i makrellfisket før i slutten av september, og dermed gikk glipp av mesteparten av årets makrellkvote på over 2500 tonn.

Med over 2000 tonn makrell i havet med små utsikter for å kunne fiskes så sent på året, ble det en ny økonomisk utfordring for rederiet som har hatt underskudd på 35–36 millioner i rederiet Brusøyskjær AS de tre siste regnskapsårene (2019-2021). Driften har i samme periode gitt 12 millioner i underskudd.

Satser på mer nordsjøsild

– Ja, det blir et nytt utfordrende år i år på grunn av uheldige omstendigheter med forsinket ombygging og manglende makrellfiske. Nå har vi gjort oss ferdig med 3300 tonn NVG-sild og skal ut for å prøve å fiske resten av nordsjøsildekvoten. Skulle det komme mer makrell, er vi klar for å fiske det også, sier Ulsund.

Siste last med 225 tonn NVG-sild leveres nå til Lofoten Viking. 460 tonn nordsjøsild står igjen å fiske. Ulsund sier at båten fungerer godt etter ombyggingen.

– Vi er ikke nødt til å selge, men er kommet frem til at det er den beste løsningen. Så får vi se om det melder seg noen kjøpere. Det er bare en drøy uke siden den ble lagt ut for salg og vi har ikke satt noen frist for et eventuelt salg. Vi driver båten videre med det kvotegrunnlaget vi har på båten, sier Eirik Ulsund.

Kan bli over 500 millioner

Ulsund vil ikke si noe om hvilken pris som rederiet forventer for båt og kvoter eller om det er satt en minimumspris som kan aksepteres. Kystmagasinet, som omtalte salget først, skriver at salget av kystfartøyet med kvoter vil innbringe flere hundre millioner kroner.

Akkurat det tipset er neppe omstridt for den ombygde båten med drivstoffbesparende drift. 18 år gamle «Brusøyskjær» kan trolig bli solgt for over 500 millioner kroner hvis alt klaffer og prisnivået fra de siste salgene av fartøy med slike kvoter slår inn.

Prisen på båten blir bare en liten del av den totale salgssummen fordi det er kvotene som er verdifulle. Usikkerheten i prisingen ligger trolig i usikkerheten omkring makrellkvoten, som kan bli vesentlig lavere med en kvoteavtale mellom landene og det faktum at det er ressurskrevende å fiske makrellkvoten på grunn av variabel tilgang av makrellfisket begrenset til norsk sone.

Rederiet har en samlet gjeld på nesten 300 millioner kroner som skal betjenes. Med å selge rederiet med fartøy og kvoter samlet, kommer rederiet i tillegg ut med en klar skattefordel sammenlignet med at fartøy, kvoter og rederi splittes opp i salget.

Godt kvotegrunnlag

Kvotegrunnlaget er godt sammenlignet med andre båter i stor kyst med 2545 tonn i makrellkvote i år, som med full uttelling i fiske etter makrell, 3500 tonn NVG-sild, 1100 tonn nordsjøsild og 240 tonn vassild i kvotegrunnlaget, ville det kunne gitt fangstinntekter i år på over 60 millioner kroner. En måned før årets slutt mangler det fangster for opp mot 25 millioner kroner for å nå målet med full uttelling på kvotene.

– Hva med mannskapet på 14 fordelt på to skift?

– Mannskapet er viktig i prosessen. Det er folk som har jobbet mange år i rederiet. Hvilke løsninger for mannskapet som kommer ut av et salg, vet vi ikke noe om nå. Det vi vet er at vi har et godt mannskap tilknyttet båten, sier Eirik Ulsund.