Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier det er spesielt å være med på å døpe kystvaktskipet i den sikkerhetspolitiske situasjonen som er i dag.

– KV «Jan Mayen» gir oss en kraftig styrkning av totalberedskapen vår, sier ministeren som peker på den store betydningen kystvakten har innenfor både militær og sivil beredskap.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sørget for at regjeringen var godt representert på dåpen av KV «Jan Mayen». Foto: Einar Lindbæk

– Jeg er veldig glad for at vi har en sivil og erfaren kystvakttjeneste som kan bistå oss i søk og redningsaksjoner.