Det er de siste gjennomkjøringer som pågår nå før det nye store kystvaktskipet skal settes inn i operativ tjeneste, opplyser vakthavende ved kystvaktsentralen.

I fjorden innrammet av Sunnmørsalpene er det prøving og innkjøring i siste fase for å gjøre både mannskap og båt klar for samspill i sine operative tjenester i norske farvann.

Skipet ble midlertidig overlevert og døpt ved Vard-verftet i Tomrefjord i november med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl som gudmor. Noe forsinket etter planen er den nå et halvt år senere snart klar for å settes inn i driften.