– Vi har laget et tilbud i tråd med rederiets ønsker, og har håp om at det blir akseptert, sier driftsleder Marius Sjøvoll når vi treffer ham på LofotFishing i Kabelvåg.

– Dette blir i så fall en båt ganske lik de to som skal leveres før. Men spesifikasjonene spisses og endres enda litt innenfor det skroget vi har til disposisjon. Et trent øye vil nok se forskjell, sier Sjøvoll.

Nytt og fornyet

Men det er ikke snakk om noen nært forestående tilvekst til kystfiskeflåten.