– Vi er jo blitt påvirket av det grønne skiftet, forteller Trond Berg på telefon til Fiskeribladet.

Sammen med broren Børre har han i tre år jobbet tett med måløyselskapet Skipskompetanse om design av et nytt kystnotfartøy. «Jarle Berg» skal overleveres rederiet Jarle Bergs Sønner AS i august 2023, og erstatter selskapets «Berg Senior».

Tankene rundt det grønne skiftet gir seg utslag i stor og effektiv propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og en batteripakke på rundt 1000 kilowattimer. Dette skal bidra til god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk.

Energibesparende skrog

– Batteriløsningen skal bidra til å ta driftstoppene, og så er den kjekk når du ligger til kai. Du slipper å ha motoren i gang, forteller Berg.

Batteriet vil også drive elektrisk dekksmaskineri. Der er de ikke helt i havn.

– Vi er i kontakt med flere leverandører akkurat nå.

Gode sjøegenskaper og energibesparende skrog har stått sentralt i ordren. Det har også sikkerhet og komfort for mannskapet, forteller rederen. Der «Berg Senior» var 30 meter lang, strekker «Jarle Berg» seg over røslige 50,7 meter og med en bredde på 12 meter. Det gir også langt større rekkevidde, med god plass til både ising i container og levendelagring.

Fartøyet er oppkalt etter faren Jarle Berg, til venstre i bildet. Ellers på bildet ser vi brødrene Børre Berg og Trond Berg fra Brødrene Berg AS. Foto: Kjersti Sandvik

Rederne Trond og Børre har base i henholdsvis Bodø og Værøy i Nordland, og har valgt å oppkalle fartøyet etter sin far Jarle (82).

– Vår far er en engasjert mann, og han setter pris på at det skjer noe her, forteller Trond.

Rederiet har fra før «Johan Berg» på 37,5 meter og «Senholmen» på 23 meter. Senior er allerede solgt til Teineskjær-reder Ståle Skoge, og rederiet fisker kvotene på «Johan Berg» mens fartøyet bygges. Også «Jarle Berg» blir rigget for både not- og snurrevadfiske.

Tid for fornying

– Tiden var inne for å fornye oss, svarer Berg når vi spør om hvorfor tiden var rett for et nybygg.

«Jarle Berg»
  • Lengde: 50,7 meter
  • Bredde: 12,0 meter
  • RSW/levende fisk: 499 kubikkmeter
  • Hovedmotor: Yanmar 6EY26
  • Batteri: 1000 kilowattimer

Flere alternativ har vært vurdert, røper han, men rederne landet på design fra Skipskompetanse. Berg er også glad for et annet valg de har gjort.

– Ikke til forkleinelse for andre verft, men nå blir fartøyet bygget i Norge, ved Larsnes-verftet.

Fartøyet får verftsnummer 72, og designbetegnelse SK-3151. Ifølge en pressemelding fra verftet sikrer det full sysselsetting i to år fremover.

Fabrikk for ferskfisk

Fartøyet har ferskfiskfabrikk, kombinerte RSW- og levendefisktanker og mulighet for ising i containere. God kvalitet på fisken og sikker tilgang til råstoff er viktig for rederbrødrene, som også er involvert i foredlingsbedriften Brødrene Berg på Værøy.

– Fiskebruket står sentralt i dette. Selv om fisket foregår hele året, er det i løpet av seks til åtte uker at vi kjøper råstoff til videreforedling. Da er det riktig med en stor og effektiv båt som gir rett kvalitet, sier Berg.

Resten av året sysselsetter bedriften nemlig hjemstavnen med produksjon av lutefisk, tørrfiskfileter og andre nisjeprodukter både til restaurantmarkedet og til butikker i hele Norge. Nå har Brødrene Berg akkurat investert i nytt produksjonsbygg på landsiden.

– Det skal stå ferdig mellom desember og januar.

Brødrene Berg har investerert i nytt produksjonsanlegg som skal stå klart rundt årsskiftet. Her fra dagens mottak og anlegg. Foto: Privat

Bedre fangstkvalitet

Verftet og designerne bygger videre på de erfaringene de har fra byggingen av «Nord-Fugløy». Det fartøyet skal leveres neste år til Camaro Fiskeriselskap ved Roger Nilsen i Nord-Lenangen.

Skipskompetanse skriver selv i en pressemelding at «arrangementet er utviklet i nært samarbeid med rederiet. Designet er utformet med tanke på å bedre kvaliteten på fangst, gi økt sikkerhet og komfort for mannskapet og smarte løsninger for miljøet».

– Verftsbransjen puster ut etter korona. Hvordan er magefølelsen for hva som kan skje i fremtiden?

– Man tenker jo litt på korona og verft. Men må jo bare tørre å stå i det. Vi må vel være over det verste, håper Berg.

Samarbeidet med designerne gjennom fullroses av rederen.

– Jeg er veldig glad for at vi har valgt en bra designer, og det har vært et fantastisk samarbeid. Nå ser vi fram til å bygge i Norge.