Under ungdomskonferansen Framflyt, et pedagogisk virkemiddel i den videregående skolen i Måløy, delte Ervik Gruppen en helt spesiell nyhet i forrige uke. Selskapet skal via eierskapet og samarbeidet med Husøy Fiskeriselskap og fiskebåtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen på Senja, etablere et brønnbåtrederi.

Ervik Gruppen og Husøy Fiskeriselskap
  • Ervik Gruppen på Stadlandet, har sitt hovedvirke i linefiske gjennom selskapet Ervik Havfiske.