Dermed er det fare for at driftsgrunnlaget på 80–90 tonn med godt betalt makrell