Martinsen viser at det går an å bygge seg opp fra å være fisker i åpen gruppe med lavt kvotegrunnlag, til mer stabile og bedre kvoter i lukket gruppe med en forholdsvis kostbar inngang.

– Ja, det er absolutt mulig. Betingelsene er enda bedre i åpen gruppe lenger nord hvor bosatte i Finnmark får høyere kvotegrunnlag i åpen gruppe og tilgang i kongekrabbefisket i tillegg, sier Martinsen som tok steget fra transport og offshore til sjarkfiske i 2012.