Verftskonferansen er den klart største samlingen for maritim næring i Norge og samler 400–500 deltakere. Konferansen arrangeres i dag og i morgen i Ålesund.

Det var styreleder Geir Bjørkeli i Maritim Bransjeforening som slo an tonen på det største samlingen for maritim næring her i landet da han etterlyste at noen må «slå på lyset» i Oslo. Han hevdet at forlag til statsbudsjett opplevdes som tre slag under beltestedet og førte til solformørkelse.