I starten av 2021 fikk reder Freddy Kristiansen fra Båtsfjord sin nye hybridsjark. «Solheim» var på den tiden Selfas andre hybridbåt og kostet rundt ni millioner kroner. Selfas første sjark som besørges av elektromotor og batterier i kombinasjon med en tradisjonell dieselmotor var «Sundsbøen», som også er en del av sjarkflåten i Båtsfjord.

Her er «Solheim» som skal få dobbelt så stor batteripakke og bli ombygget til snurrevad. Foto: Julie Arntsen

– Dyrt med line

Nå skal altså «Solheim» til ombygging på Selfa avdeling Rødskjær.