Alle fiskefartøyer på mellom 8 og 15 meter skulle senest ha godkjent fartøyinstruks på plass fra 1. januar