Dette er et gjensyn med Per Kristian Faldet i en sak som ble først publisert 9. juli 2020.

Hjemme på småbruket på Midsund jobber fisker Per Kristian Faldet sene nattetimer med smekre linjer og nye ideer. Skrogdesignet hans har fått fagfolk til å sperre opp øynene.

– Husker du Fysikk på roterommet på NRK? Litt sånn, med utstyr i kjelleren, minnes reder og sjef Arnt Inge Nygård.

Arnt Inge sikter til det klassiske NRK-programmet, og til Per Kristians arbeidsrom.

Per Kristian Faldet sitt arbeidsrom røper ikke med én gang at han er fisker.