– Vi forutsetter at slike oppdrag bygges i Norge. Alt annet vil være vanskelig å forstå, sier Asle B. Strønen, administrerende direktør i Norske verft til Kystens Næringsliv.

Strønen er klar på at det å bygge norske, militære fartøy bør være et nasjonalt anliggende.

– Det må være en forutsetning at myndighetene legger til rette for at vi er ledende i arbeidet.

Asle B. Strønen er administrerende direktør i Norske Skipsverft. Foto: Stig Erik Elliott, Kystens Næringsliv

Kan gå mot slutten

Drøyt fire år etter at den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» – til fire milliarder 2004-kroner – rente seg i senk mot tankskipet «Sola TS» i 2018, kan det gå mot slutten også for de gjenværende fire fregattene i Fridtjof Nansen-klassen.