Reder Arild Sekkingstad klager på avslaget i Fiskeridirektoratet som setter bom stopp for å bruke nybyggordningen i byggingen av rederiets nye kystbåt «Katrine S» (14,99 meter).

Fiskeridirektoratets avgjørelse om ikke å gi Sekkingstads rederi Oma Kyst AS tillatelse til å benytte fartøyet «Oma» som leiefartøy for tidligere «Møgesterfjord» i forbindelse med kontrahering av nybygg, slår i flere retninger og ender opp i et dundrende avslag.

Grunn 1: For kort tid i rederiet

Sekkingstads kystrederi rammes i vedtaket av at «Møgsterfjord» bare har vært i rederiets eierskap i tre ukers aktivt fiske og fisket 38,5 tonn torsk før det blir slettet i merke- og deltakerregistret i forbindelse med det planlagte nybygget.