Omstendighetene rundt havariet til Hasvik-registrerte «Peik» på Finnmarkskysten er det Havarikommisjonens oppgave å finne ut av. Inntil konklusjonen derfra foreligger blir alt annet bare spekulasjoner.

Undersøkelsene så langt har imidlertid bekreftet det både fiskere og andre har reagert på etter ulykken: At en sjark med varslings- og redningsutstyr tilgjengelig kan havarere uten at omverdenen får noe signal om hva som skjer. Når det denne gangen ble slått alarm, var det takket være frivillig montert AIS-utstyr om bord, og at en person som fulgte båtens seilas via AIS skjønte at noe var galt, og varslet Hovedredningssentralen.