Derfor sprintet en ny Nor-Dan 35 speedsjark, «Silfisk», inn til Havøysund for ei drøy uke siden med de to Majala-brødrene som eiere.

– Vi har allerede hatt tre turer med sjarken i garnfiske ved Rolfsøy og Ingøy for levering på Tufjordbruket. Det har fungert godt og gitt oss 2,5 tonn i fangst og gode svar på at alt fungerer som det skal, sier Jardar Majala.

Sildefisket stopper sjarken

Garna ble dratt inn før 17. mai, og det blir nå et stopp i kystfiske fordi begge skal ut med «Ingrid Majala» for å fiske nordsjøsild til kvoten er tatt.

«Silfisk» 35 fots tilvekst til sjarkflåten i Havøysund. Foto: Nor-Dan

Her er Joar kaptein på skuta, mens Jardar er i ferd med å fullføre kadettutdannelsen som gir ham styrmann og skipperstatus på ringnotbåten. Pappa, Jørn-Oddvar Majala, har trappet ned til sjarkfiske med juksa og teiner i tillegg til å drive ringnotrederiet på land.

Familierederiet i Havøysund har lange og gode tradisjoner i fiskeri. Det var bestefaren til dagens sjarkkjøpere, Oddvar Majala (89), som frontet det gamle og nyere ringnotfisket med egne fartøy i tidlig alder. Han var i 1980-årene også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Finnmark i åtte år.

Likestilte på sjarken

Den nye generasjonen tar fisket videre både på hav og kyst.

– Vi trives godt med ringnotfiske, men har hatt et ønske om å bygge opp noe eget og har derfor fått bygd oss en sjark som blir den første i Silfaks Kystfiske, sier Joar Majala.

Yngstemann sitter med litt større aksjepost i nybåten, men sier at det i praktisk er to likestilte eiere.

– Vi er vant til å jobbe sammen, og vi jobber godt sammen. Ingen av oss tenker på at en av oss er sjef. Vi er likestilte, sier Joar som hadde med seg fire tonn ekstra fisk i driftsgrunnlaget for åpen gruppe-kvoten.

«Silfisk» kommer opp i 16 knops fart. Foto: Facebook/Privat

200 kilo kongekrabbe i år

De tonnene kommer av at han som 26-åring er ungdomsfisker og dermed får noen ekstra tonn i det som kalles Kystutvalgskvoten – torsk for fiskere i alle kommuner i Finnmark og i enkelte kommuner i Troms, alle med samisk bosetning. Med ungdomskvoten er årets kvote å fiske på rundt 32 tonn for nysjarken.

– Vi ser hva vi greier. Vi fisker når vi har fri fra «Ingrid Majala» og håper på å ta mest mulig og helst hele torskekvoten i løpet av året.

– Hva med kongekrabbekvoten?

– Den skal vi ta. For oss er det bare snakk om ti prosent av hel kongekrabbekvote på rundt to tonn fordi vi ikke har tidligere fangster i kystfiske å vise til som eiere av egne båter. 200 kilo kongekrabbe er ikke så mye, men med 300 kroner kiloet er det snakk om 60.000 i fangstinntekt, noe som kommer godt med, sier Joar Majala.

«Silfisk» blir en 35 fots tilvekst til sjarkflåten i Havøysund. Foto: Nor-Dan

«Flott levert av Nor-Dan»

Majala-brødrene er svært fornøyd med Nord-Dan Marine sin gjennomføring og levering av nybygget i henhold til tidsplanen under forhold med korona som setter begrensninger.

– De har fulgt oss opp med ukentlig orientering og visning i prosessen og har gjort en flott jobb for oss med flotte folk i sine rekker, sier den unge rederen.

Sjarken er byggenummer 119 fra båtbyggeriet i Evje. Fartøyet er av den oppgraderte modellen til Nor- Dan 35, med bredere styrehus.

Med 450 hestekrefters Volvo-motor kommer den fort opp i god fart.

– Før den kom til Smådal Mekaniske i Herøy for utrustning, noterte verftet en fart på 23 knop. Med utstyret på plass måler vi toppfarta til 16 knop. Det er fin fart for oss, sier Joar Majala.

Båten er både godt innredet og utstyrt. Nor-Dan Maritime Service AS står for motormontasje, samt all teknisk og elektrisk installasjon. Dekksrigging er utført av Smådal Mek.

«Silfisk», 35 fots Nor-Dan speedsjark, for Majala-rederiet i Havøysund. Foto: Nor-Dan
«Silfisk», 35 fots Nor-Dan speedsjark, for Majala-rederiet i Havøysund. Foto: Nor-Dan
«Silfisk», 35 fots Nor-Dan speedsjark, for Majala-rederiet i Havøysund. Foto: Nor-Dan
«Silfisk», 35 fots Nor-Dan speedsjark, for Majala-rederiet i Havøysund. Foto: Nor-Dan