«Selvåg Senior» vil bli det tredje fiskefartøyet som satser på gassfremdrift. Til nå er det bare blitt bygd to tilsvarende båter: «Libas» i Liegruppen og «Sunny Lady» til Teige Rederi.

«Selvåg Senior» vil imidlertid bli den aller første fiskebåten med stående LNG-tank. LNG er naturgass som er gjort flytende ved hjelp av nedkjøling.

– Vår løsning er designet spesielt for oss etter diskusjon med leverandørene. En stående LNG-tank gjør at vi sparer mye plass, sier reder Egil Sørheim.

LNG-tanken som er klar til skiping fra Kina.