Staten har en plikt til å stanse kverning av fisk i et kraftverk som ligger i Tvedestrand. Det mener professor i miljørett, Ole Kristian Fauchald, skriver NRK.

I helga fortalte kanalen om hvordan store mengder fisk og utrydningstrua ål har blitt kverna opp i turbinen i kraftverket de siste 14 årene. Selskapet Bekk og Strøm, som eier anlegget, sier de er i dialog med myndigheten om å modernisere kraftverket.

Olje- og energidepartementet sier til NRK at de forutsetter at selskapet vil bygge om kraftverket frivillig.