Kystfisker Kjetil Måløy i Ålesund advarer nå mot det han mener er usikret og brannfarlig strømtilførsel til antenner som kreves ved innføring av sporingsutstyret ERS og VMS.

Han har selv en 10–11 meters sjark som utstyres med sporingsutstyr i henhold til de krav som er kommet med å innføre slikt utstyr innen 1. juli i år og denne flåtegruppa.

Direkte til strømkilde

Det er kravet om å kople antennestrømmen direkte til strømkilde og praksisen med å bruke usikret kurs til formålet som får Måløy til å reagere:

– Enten det tas strøm fra batteri eller en usikret strømkilde, kan det oppstå brann som kan gi katastrofale følger på en båt.