«Rottfisk»-navnet har reder Gjøse fra Tananger i Sola kommune i Rogaland beholdt. Men båtstørrelsen er økt, og dagens utgave er en tidligere autolinebåt bygget i stål og nå rigget for garnfiske. Båten har for øvrig navn etter øya Rott like ved hjemmehavna i Tananger.

Båten ble hentet i Sverige. Derfra gikk Gjøse rett til Smådal Mekaniske på Leinøy for å få nyanskaffelsen rigget slik han ønsket.

«Rottfisk» har tidligere hett «Ann Sofie» og tilhørte da i Hvaler i Østfold.