Det sier daglig leder Stine Ytterstad i Ytterstadrederiet i forbindelse med at det går i retning av at det blir en likestilt norsk ringnotnasjon. Instruksene som