Det sier daglig leder Stine Ytterstad i Ytterstadrederiet i forbindelse med at det går i retning av at det blir en likestilt norsk ringnotnasjon. Instruksene som har begrenset handel mellom ringnotbåter mellom Nord-Norge og Sør-Norge planlegges fjernet.

Det var disse instruksene som gjorde at «Rødholmen» ble registrert i Bærum kommune i Viken fylke i fjor og ikke i hjemfylket til rederiet i Lødingen. Nå ser det ut som om «flaggingen» til Bærum i Viken fylke forsvinner sammen med instruksene som har holdt på en todeling av ringnotflåten i nord og sør.