– Det er en reaksjon vi deler. De godkjente foretakene langs kysten er Sjøfartsdirektoratets forlengede arm, og det er helt avgjørende for sikkerheten i fiskeflåten at kontrollene utføres og følges opp på en trygg måte, sier fagsjef i Norges Fiskarlag, Joakim Martinsen.

Havarikommisjonen avslører betydelig svikt i kontrollen av sjarken «Peik» før havariet. Flere forhold påpekes spesielt i rapporten, ingen som sannsynlig hovedårsak til ulykken, men likevel som mulig medvirkende faktorer til at det gikk galt.

Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag ønsker på vegne av fiskerne en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet over status for kontrollsystemet.