Vel 30 meter lange «Svenør» er blitt en kraftig og kompakt kystfiskebåt, med trekk som minner om ganske andre fartøytyper. Så har da båten også en spesiell opprinnelse ved at den i 2020 ble bygget ved et verft i Nederland for litt andre fiskerier.

Det ble imidlertid knute på tråden mellom rederi og båtbyggeri, og tidligere «Turma Nova» har siden ligget urørt for salg ved verftet inntil båten for ikke lenge siden fikk navnet «Svenør» og fiskeriregistreringen T-47-T.

Forrige helg ankom båten sin nye hjemmehavn i Tromsø.