– Redningsselskapets Totalmedlemmer har for eksempel flere timers gratis slep og annen hjelp på havet med i sitt medlemskap, mens fiskeflåten ikke har de samme mulighetene, sier Jacobsen, som er landbasert medreder i kystfiskebåten «Strandflæsa» fra Ballstad i Lofoten.

– Det kan fort bli snakk om flere tusen kroner spart hvis uhellet skulle være ute, hevder Jacobsen, og mener selskapet burde prioritere sine viktigste kunder og samarbeidspartnere.

«Strandflæsa»-reder Are Jacobsen ser gjerne at hans del av flåten også får være fullverdige medlemmer i Redningsselskapet. Foto: Frode Adolfsen

Har andre avtaler

Sentralt hos Redningsselskapet får Fiskeribladet bekreftet Ballstad-rederens oppfatning av saken. Forklaringen er at selskapet her skiller mellom fritidsfiskere og de som er på havet i profesjonell sammenheng.

Fiskerne er i sistnevnte kategori, og da vil de ha avtaler med sine forsikringsselskaper som i større eller mindre grad dekker opp for fritidsfiskernes medlemskapsfordeler.

Oftest har forsikringsselskapene da på sin side egne avtaler med Redningsselskapet om for eksempel slepekostnader og dykking.

Får egen ordning

I invitasjonen til Totalmedlemsskap på Redningsselskapets nettsider står det imidlertid ingen ting om at fiskebåteiere er utelukket fra ordningen, og hos selskapet sentralt forstår man at spørsmålet kommer opp.

Derfor arbeides det nå med en egen medlemsordning for nettopp fiskerne. Men foreløpig er det ikke klart hvordan en slik ordning vil se ut.