Med rolige, bestemte bevegelser klippes en uniformsbukse i stykker for å frigjøre bena.

– Han puster selv, men er bevisstløs, sier en sanitetspleier.

Om bord KV «Bjørnøya» ligger to personer tilsynelatende hardt skadet på skipets sykehus. Minutter før mennene havnet her, gikk brannalarmen om bord.

Røykdykkere fant raskt brann i maskinrommet, og reddet ut to menn som de bar til operasjonssalen.

Røykdykkere prøver å ta seg frem til de skadede under øvelse om bord på skipet. Foto: Siri Nilsen Ahmer

En av mennene får satt en veneflon i armen.